Monday, 21 September 2015

GKB1053
BAB 1 PENGENALAN KEMAHIRAN BELAJAR 

1.1   Konsep Kemahiran Belajar

1.2   Persekitaran Pembelajaran di IPG
  
    1.3   Pembelajaran Regulasi Kendiri

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
http://www.slideshare.net/NoorAmal/bab-1-53007473
GKB1053
BAB 2 PENGURUSAN PEMBELAJARAN 

    2.1 Pengurusan Pembelajaran
    2.2 Penetapan Matlamat Diri & Akademik
    2.3 Pengurusan Masa
    2.4 Strategi  Meningkatkan Ingatan
    2.5 Perancangan Jadual Belajar


Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
GKB1053
BAB 3 KEMAHIRAN PEROLEHAN & PENGURUSAN MAKLUMAT

3.1  Pencarian Sumber maklumat

3.2  Pengurusan maklumat
    
    3.3  Pencarian di perpustakaan

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
http://www.slideshare.net/NoorAmal/bab-3-53006878

GKB1053
BAB 4 TEKNIK MEMBACA

4.1  Pembacaan cepat

       4.2  Pembacaan perlahan

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
http://www.slideshare.net/NoorAmal/bab-4-53006553


GKB1053 
BAB 5 KEMAHIRAN MENGAMBIL & MEMBUAT NOTA

5.1  Cara-cara membuat nota

    • Annotation
    • Outline notes
    • Column notes
    • Nota rumusan

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
http://www.slideshare.net/NoorAmal/bab-51-53006179


5.2  Alat-Alat Berfikir dalam Membuat Nota
    • Pengurusan Grafik
    • Peta Minda
    • Pemetaan i-Think
    • Teknik Menyoal Aras Tinggi
    • Penyoalan Sokratik
    • Soalan bertumpu dan mencapah
    • Lingkaran soalan
    • Alat-alat CoRT 1
    • Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif)

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
GKB1053 
BAB 6 KEMAHIRAN MEMPROSES MAKLUMAT & PENYEDIAAN BAHAN BERTULIS 

    6.1  Menganalisis maklumat yang dikumpul

    6.2  Mentafsir dan membuat kesimpulan

    6.3  Menilai maklumat
   
    6.4  Mensintesis maklumat untuk menghasilkan bahan bertulis.

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:

GKB1053 
BAB 7 APLIKASI PENGGUNAAN PERISIAN KOMPUTER 

  7.1  Perisian Utiliti

  7.2  Perisian Pemprosesan Perkataan

  7.3  Perisian Hamparan Kerja

  7.4  Perisian  Persembahan Elektronik

  7.5  Perisian Pangkalan Data

  7.6  Blog

Sila tekan link di bawah bagi mendapatkan nota rujukan:
http://www.slideshare.net/NoorAmal/bab-7-53005228